Servis Dunja

 

 

Radimo poštujući organizaciju, normative, principe i poslovnu filozofiju Inoprincipala. Rad samo sa originalnim delovima, permanentno obučavanje ljudi, opremljenost odgovarajućim alatima, opremom i literaturom, rad po standardima  i procedurama su preduslovi za postozanje zavidnog nivoa kvaliteta i Vašeg zadovoljstva. Naplata po jasno definisanim normativima, precizna specifikacija obavljenih radova i ugrađenih delova na svakom računu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel/+381 (17) 40-10-40

Fax/+381 (17) 40-10-41

e-mail :dunja017.yahoo.com

novi hosting

Kontakt telefon:

                   Direktor

   dipl.ing.Duncic  Nebojsa

AUTOELEKTRICARSKI SERVIS DUNJA